O Firmie


Firma "Gacek" istnieje od 1992 roku.

Specjalizuje się w produkcji domów z drewna sosnowego, świerkowego, jodłowego i modrzewiowego.

Wykonuje:

  • Domy drewniane całoroczne
  • Domy letniskowe
  • Karczmy
  • Zajazdy
  • Altany
  • Konstrukcje dachowe
  • Schody różnego typu
  • Stolarkę drzwiową i okienną
  • Meble

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku firma jest w stanie zapewnić wysoką jakość, a jednocześnie atrakcyjną cenę swoich produktów.

Nasze domy powstawały zarówno w kraju, jak i za granicą (Niemcy oraz Francja).

Kwalifikacje

Właściciel firmy Szczepan Gacek oprócz uprawnień mistrzowskich w dziedzinie stolarstwa i ciesielstwa posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

Uprawniony do kształcenia młodocianych pracowników, wielokrotnie powoływany w skład Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach grupy drzewnej.

Od 1975 nieprzerwanie pracuje w zawodzie. Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.